Anmälan senast 25 Augusti 2022

1-30 september 2022

ICF Sverige Coachcirkel Hösten 2022

Ett ypperligt tillfälle att träna coaching och få värdefull feedback utifrån ICF:s kärnkompetenser

Vem kan delta:

Höstens coachcirkel är exklusiv och endast öppen för medlemmar i ICF Sverige.  Coachcirkeln ingår i medlemskapet och är således kostnadsfritt.

  Vad får du:

  • Möjlighet att coacha en coachkollega som har liknande erfarenhet som dig.
  • Få värdefull feedback på din coaching. 
  • Bli coachad av en annan coachkollega som har liknande erfarenhet som dig.
  • Möjlighet att öva på att ge konstruktiv feedback till din coach.
  • Möjlighet att träna på olika coachingtekniker i en säker miljö.
  • Möjlighet att utveckla ditt nätverk.
  • Möjlighet att bygga på din coachlogg med antal betalda coachingtimmar.

  Hur fungerar det:

  Coachcirkeln pågår under perioden September - November och består av 6 tillfällen á 60 minuter. (2 tillfällen per månad). Vi strävar efter att matcha klient och coach baserat på liknande erfarenhetsnivå utifrån:

  - Coachutbildning
  - Antal coachingtimmar
  - Certifieringsnivå (Diplomerad, ACC, PCC, MCC) 

  När anmälningstiden utgått kommer du som anmält dig matchas baserat på ovan kriterier och när matchningen är klart får du ett mail med kontaktuppgifter till den du skall coacha samt ett annat mail med kontaktuppgifter till den du skall bli coachad av. 
  Därefter bokar ni direkt med varandra datum och tidpunkter samt kommer överens om ni väljer att arbeta IRL, via telefon eller virtuellt (Zoom, Teams etc).

  Förslagsvis inleder ni varje coachtillfälle med att diskutera vilken/vilka kärnkompetenser/verktyg coachen vill träna lite extra på. Efter varje coachtillfälle ger klienten feedback till coachen utifrån de/den kärnkompetens som coachen ville träna lite extra på. 

  Alla som deltar i coachcirkeln förbinder sig att följa ICF:s etiska riktlinjer 

  Anmälan senast 25 Augusti 2022

  Frågor och svar:

  • Fråga: Kan jag räkna dessa timmar som betalda timmar i min coachlogg?
  • Svar: Ja, det kan du.
  • Fråga: Kan jag räkna dessa timmar som mentortid?
  • Svar: Nej, det kan du inte göra.
  • Fråga: Kan jag fortsätta att coacha min klient/bli coachad av min coach även efter att coachcirkeln avslutats?
  • Svar: Det är helt upp till er att bestämma. Dock kan det vara en bra idé att byta coach och klient och ingå i en ny coachcirkel för att få tillgång till fler coacher och klienter som kan bidra till din professionella utveckling

  Antalet deltagare är begränsat så säkra din plats genom att anmäla dig redan idag!

  Välkommen att utveckla dina färdigheter som coach!

  Anmälan senast 25 Augusti 2022

  Coachcirkeln arrangeras av