Anmäl dig här!

30 november 2022 19:00-20:30 CET

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

Etiken påverkar varje steg i coachingprocessen, upphandling, avtal, genomförande, avslut och ibland vad som sker därefter.
Det etiska paradigmet är vägledande både för vårt förhållningssätt och långsiktiga resultat.
Under denna kväll kommer vi vara både teoretiska och praktiska med utrymme för fördjupat samtal. Vi arbetar oss igenom etikens teoretiska grunder och tillämpningen i etikens grundbult, människosynen. Vi kopplar denna till vår gemensamma yrkesetik, vår egen moral och livsfilosofi. Vi kommer också att stifta bekantskap med Moralens Hus i sju våningar, som delvis bygger på Kohlbergs modell för moralutveckling.

Syftet är att få en fördjupad förståelse för etiken som plattform samt redskap för att bättre förstå våra egna val i våra möte med andra människor och särskilt i coaching-situationen. Vi ges således möjlighet att bättre förstå hur vi själva fungerar utifrån vårt egna och yrkesetiska ställningstagande.

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Talare och Moderator

Lennart Koskinen
Facilitator.

Lennart Koskinen (ACC) är Doktor i etik och arbetar som företagscoach. Ett av uppdragen är att vara arbetande ledamot i regeringens värdegrundsdelegation. Lennart har även hållit i riksdagens värdegrundsarbete. Lennart har givit ut mer än 20 böcker oftast med fokus på konkreta livsfrågor. Lennart var tidigare Biskop i Visby stift mm.

Läs mer

Lars Lagerstedt
Moderator

Lars är medlem i ICF Sveriges styrelse samt ansvarig för ICF Sveriges fortbildningsgrupp. Den enhet som anordnar denna typ av fortbildningsevent mm. Har 30-års erfarenhet att arbeta med individ, grupp och organisation. Lars coachar internationellt och innehar en PCC certifiering från ICF.

Läs mer

Emilie Sandqvist
Co-Moderator

Emilie Sandqvist ACC Certifierad coach. Emilie ingår i ICF Sveriges Programgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av fortbildningar och event.

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

1.5 - Core Competence Units (CCU) Etik
0.0 - Resource Development Units (RDU)

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart tredje år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av