Anmäl dig här!

23 januari 18:00-19:30

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

Under webbinariet dyker vi ner i de etiska riktlinjerna som ligger till grund för coachens yrkesutövande. Det gör vi bland annat genom egna reflektioner kring vad de etiska riktlinjerna och etiska normer innebär. Under webbinariet får deltagarna dela med sig av sina egna erfarenheter kring etiska dilemman till lärande för sig själv och andra.

Du kan med fördel ladda ner ICF:s Etiska riktlinjer här!

I en serie videoinspelningar har ICF Global tydliggjort vad de etiska riktlinjerna kan innebära i praktiken. Är du nyfiken?  Klicka här för access till inspelningarna. 

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Talare och Moderatorer

Helga Öst
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Helga innehar en PCC certifiering från ICF och jobbar till vardags med coaching och utveckling av ledare och medarbetare inom Göteborgs stad.
Helga ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté

Läs mer

Ann Kellheim
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Ann innehar en MCC certifiering från ICF och jobbar som coachande handledare, utbildare samt coachar och handleder chefer, ledare och medarbetare. Ann har skrivit 2 böcker: Coachande Handledning - en metodbok för ledarutveckling och professionellt arbete och Hitta Ditt Sanna Jag.  
Ann ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté

Läs mer

Christina Kans Rehnberg
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Christina innehar en ACC certifiering från ICF och jobbar som coach och jurist. Christina har en bred erfarenhet av förhandling, rådgivning och utbildning i arbetslivsfrågor. 
Christina ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté

Läs mer

Ulrika Antonsson
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Ulrika innehar en PCC certifiering från ICF och jobbar bland annat som projektledare inom kommunikation vid verksamhets- och organisationsförändringar. 
Ulrika ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté 

Läs mer

Rickard Fredriksson
Moderator

Rickard är PCC certifierad och har ägnat en stor del av sitt arbete innebär att hjälpa människor som blivit uppsagda från sitt arbete. Dagligen träffar han personer som letar efter arbeten, som vill börja studera eller starta eget.

Läs mer

Mona Wassermann
Co-Moderator

Mona Wassermann is a PCC certified coach and is part of ICF Sweden's Continuing Education Group, which is the unit within ICF Sweden that organises this type of activity. Mona works as a coach, leadership developer and trainer with extensive experience in business development for entrepreneurs.

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

1.5 - Core Competence Units (CC) - Ethics training

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av