Anmäl dig här!

27 januari 2022 19:00-20:30 CET

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

En kväll där du får möjlighet att fördjupa din kompetens.

Vi utforskar hur vi som coacher kan göra för att skapa trygghet och förtroende i en relation till en klient. 

Vi övar, reflekterar och får tips. 

I fokus är Kärnkompetens 4 - Utvecklar förtroende och trygghet.

Fortbildningen vänder sig till ICF certifierade coacher, medlemmar i ICF samt ledare och chefer som är intresserade av coaching och ett coachande förhållningsätt. 

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Talare och Moderatorer

Christel Dopping Sköld
ICF Associated Certified Coach (ACC), Auktoriserad Samtalsterapeut,

Christel är sen 2006 verksam som terapeut med egen mottagning där hon arbetar med enskilda personer, par, familjer och grupper. Christel är även lärare på HumaNova och jobbar med programmet för personlig utveckling samt utbildar coacher och terapeuter. Hon har även 25 års erfarenhet som journalist och har varit medförfattare och redaktör för ett femtontal böcker inom området personlig utveckling.

Läs mer

Lars Lagerstedt
Moderator

Lars är medlem i ICF Sveriges styrelse samt ansvarig för ICF Sveriges programgrupp som är den enhet som anordnar denna typ av fortbildningsevent mm. Har 30-års erfarenhet att arbeta med individ, grupp och organisation. Lars innehar en PCC certifiering från ICF.

Läs mer

Lena Filipsson
ICF Associated Certified Coach (ACC)

Lena ingår i ICF Sveriges programgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av fortbildningar mm. Lena har 20 års erfarenhet som ledare inom IT och finans. Lena innehar en ACC certifiering från ICF.

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

1.5 - Core Competence Units (CC)

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av

ICF Sweden Charter Chapter
program@coachingfederation.se

International Coaching Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession. Detta görs bland annat genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher.