Anmäl dig här!

18 oktober 2021 19:00-20:30 CEST

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

Är du intresserad av att fördjupa din coaching och skapa bättre resultat med mindre ansträngning? 

Fördjupa din närvaro genom fördjupad kroppskännedom. Hur kommer vi åt och använder oss av kroppens visdom i mötet med klienten? Vilken betydelse har närvaron bortom ord för klientens utveckling? Och hur kan vår coaching bli mer vilsam och ansträngningslös utifrån perspektivet "Less is more".

Välkommen du som är coach/ledare eller möter människor i ditt yrke. Fördjupad närvaro kan även ha stor påverkan på dina privata relationer, inte minst den du har med dig själv.

Du får med dig konkreta verktyg för fördjupad självkännedom och ökad närvaro i dina privata och professionella relationer

Du kan med fördel läsa igenom ICFs Kärnkompetenser här

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Talare och Moderatorer

Mia Lehndal
Föreläsare

Mia Lehndal är PCC, ledarskapscoach och grundare av coach- och ledarskapsutbildningen Modigt Ledarskap. Mia är också yoga och meditationslärare och hennes specialitet är kroppskännedom och fördjupning av närvaro genom kroppen.

Läs mer

Catharina Jacobsson
Moderator

Catharina Jacobsson ACC Certifierad coach. Catharina ingår i ICF Sveriges Programgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av fortbildningar och event

Läs mer

Emilie Sandqvist
Co-Moderator

Emilie Sandqvist är ACC Certifierad coach. Emilie ingår i ICF Sveriges Programgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av fortbildningar och event

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

1.5 - Core Competence Units (CC)

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av