Anmäl dig här!

7 december 2022 19:00-21:00 CET

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

Det är inte ovanligt att rester från tidiga trauman kommer upp eller finns som en bakomliggande ton under coachningen. Det är värdefullt att kunna ha förståelse för det och att ha en djupare generell förståelse för de bakomliggande svårigheter som människor bär med sig och som kan ha påverkan coachingen. Det är också värdefullt att som coach ha självkännedom och förstå betydelsen av hur våra egna trauman påverkar oss.

Pauli ger under föreläsningen en överblick av hur nervsystemet fungerar och en introduktion till anknytnings- och chocktrauma. Han delar med sig av sin kunskap och erfarenhet hur nervsystemet kan påverka klienters förmåga att ta till sig coaching samt hur tendenser utifrån anknytning- och chocktrauma kan ta sig till uttryck.

Efter föreläsningen kommer du en större förståelse för hur nervsystemet fungerar, hur tendenser av anknytnings- och chocktrauma kan ta sig uttryck under coaching samt hur dessa kan påverka klienters förmåga att ta till sig coaching. Resonemang kommer även föras avseende var gränsen mellan coaching och terapi går.

Föreläsningen vänder sig till de som vill ha en djupare förståelse för hur nervsystemet fungerar och för de tendenser utifrån trauma som kan uppkomma under coaching. Du kan vara yrkesverksam som professionell coach, chef/ledare eller jobba på HR.

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Föreläsare och Moderatorer

Pauli Marsen
Föreläsare

Pauli Marsen har en gedigen utbildning och lång erfarenhet inom området nervsystemreglering/coaching/terapi. Pauli har specialiserat sig på hur nervsystemet blir påverkat av anknytnings- och chocktrauma samt hur detta påverkar vår kapacitet att vara i relation.Pauli har utbildat sig i flertal modaliteter inom nervsystemsreglering och studerat för Laurence Heller, Peter Levine, Kathy Kain, Stephen Terrell, Aline LaPierre, Svagito Liebermeister, Franz Ruppert med flera.

Läs mer

Lars Lagerstedt
Moderator

Lars är medlem i ICF Sveriges styrelse samt ansvarig för ICF Sveriges fortbildningsgrupp. Den enhet som anordnar denna typ av fortbildningsevent mm. Har 30-års erfarenhet att arbeta med individ, grupp och organisation. Lars coachar internationellt och innehar en PCC certifiering från ICF.

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

1.0 - Core Competence Units (CCU)
1.0 - Resource Development Units (RDU)

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart tredje år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av